De kracht van TikTok marketing - Onfluence (2024)

TikTok marketing: hoe creëer je de juiste content voor TikTok?

De kracht van TikTok marketing wordt, ondanks de enorme groei ervan, nog steeds goed onderschat door menig marketeer en/of ondernemer. In Nederland steeg de groei van TikTok gebruik maar liefst met 75% in 2021. En die groei zit juist bij de twintigers en dertigers, terwijl we nog steeds vin de praktijk horen dat men denkt dat het een tienerplatform is.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (1)

Dit social media platform kan ervoor zorgen dat de levens van creators veranderen, het kan artiesten bekendheid geven en het is een platform voor promotie, net zoveel als het een platform voor entertainment is. Met de mogelijkheden die TikTok biedt is het niet alleen een belangrijk domein voor artiesten en/of creators, er ligt ook een grote mogelijkheid in de markt voor marketing doeleinden. Kortom, en we zullen het blijven herhalen: Nu is hét moment om je slag te slaan TikTok marketing.

In dit artikel gaan we kijken hoe je op de beste manier content kan creëren voor TikTok.

TikTok video’s creëren

Als je TikTok nog nooit hebt gebruikt is het logisch dat het er allemaal een beetje nieuw uit ziet. Om een video te maken download je de app en klik je gewoon op het plusje midden onderin het scherm, vanuit hier kom je op een nieuw scherm waar de camera geopend is, nu kun je beginnen met filmen.

Voordat je gaat filmen moet je na gaan denken wat voor video je wil gaan maken. Als je door TikTok gaat scrollen kun je er snel achter komen wat voor video’s het goed doen op de foryoupage-voorjoupagina, dit is trouwens het format van TikTok waar de video’s worden opengesteld voor het publiek.

Formaat TikTok video’s

Om te beginnen met TikTok moet je bepalen wat soort video’s je in de wereld wil brengen. Ten eerste draait TikTok om verticale video’s dus als je gewend bent om horizontaal te filmen is het even een kleine aanpassing, bedenk hoe je je horizontale video ideeën kan omzetten in verticale video’s.

TikTok video’s samenstellen

Voor de lengte van je video moet je een tactische keuze maken, je kan er namelijk voor kiezen om lange of korte video’s te maken. Korte video’s zijn beter voor ludieke en/of sketch video’s. Langere video’s zijn slim als je een tutorial wil geven of als je iets grondig moet uitleggen. Zorg ervoor dat beide video’s geschikt zijn voor interactie. Als jouw video geen mogelijkheid tot interactie biedt is de kans veel kleiner dan het een groot bereik gaat krijgen. Interactie kun je ook stimuleren door te reageren op reacties onder je eigen video en door reacties achter te laten op virale video’s op de voorjoupagina.

TikTok video soorten

Als het gaat om welke video’s je moet maken voor een groter bereik zijn er een aantal dingen waar je op zal moeten letten.

TikTok trend video’s

De snelste en tevens de makkelijkste manier om je video bij een groter publiek te krijgen is meedoen met trends. Trends zijn video’s of sounds die viraal gaan, veel mensen maken dan dezelfde soort video. Als je snel bij de trend bent is er een grote kans dat veel mensen de video gaan zien. Een trend kan een dansje zijn of juist een sound zoals eerder aangegeven.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (2)

TikTok Sketches

Wat zijn sketches? Sketches komen veelvuldig terug op TikTok. Het is een kort, vaak komisch verhaaltje. Hier speelt de TikTokker vaak meerdere rollen en houdt conversaties. Sketches zijn een ultieme manier om je publiek mee te krijgen en de interactie te vergroten. Zo blijven kijkers de video bekijken omdat grappig is of ze zijn benieuwd naar het einde. Om sketches te maken heb je wel acteurs nodig. Dit kunnen medewerkers zijn, maar ook TikTok creators of klanten.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (3)

TikTok promo video’s

Promotie video’s kunnen in alle vormen en maten worden gemaakt. Promotievideo’s zijn bedoeld om producten of bedrijven te promoten. Bedrijven kunnen zelf deze promotievideo’s in elkaar zetten zonder dat ze iemand nodig hebben. Het is belangrijk dat het onderwerp van de promotie centraal staat in de video.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (4)

Deze video’s kunnen een goede keus zijn omdat wanneer de mensen de video blijven kijken, zijn ze serieus geïnteresseerd. De mensen die de video’s blijven kijken vinden het product of de service erg interessant en willen er meer over horen. Ze blijven dan langer op de video staan en er is een grotere kans dat deze mensen na het bekijken van de video, het bedrijf gaan opzoeken op internet.

TikTok tutorials

Tutorials zijn video’s waarin iets wordt uitgelegd. In tutorials wordt er uitgelegd hoe je een bepaald product kan gebruiken of hoe je bepaalde dingen moet doen. Tutorials zijn handig om te gebruiken. De kijker is namelijk interactief bezig met de video. Vaak komen ze ook terug naar de video om samen met de video de tutorial uit te voeren.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (5)

TikTok effecten

Het is belangrijk om de juiste effecten te gebruiken voor je video. Vaak zijn er trending-effecten die je kan gebruiken in je video. Zo past je video beter in het algoritme en wordt het dus beter bekeken. Het is leuk om telkens een nieuw effect te gebruiken, zo worden mensen er niet gek van én krijgen ze ook nog is de menselijke kant van de TikTokkers te zien.

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (6)

Sound matters

De juiste sound bij je video vinden, is misschien wel het meest belangrijke onderdeel buiten het onderwerp zelf. Je kan om verschillende redenen een sound bij je video gebruiken:

  • Er is een trending sound die veel wordt gebruikt, daar kun je op inspelen.
  • Je hebt een bepaald effect en daar is een bepaalde sound leuk bij.
  • Je hebt een algemene video die matig is maar een goede sound erbij kan het hele niveau omhoog halen.

Als het gaat om het maken van een goede TikTok-video, is wat kijkers horen net zo belangrijk als wat ze zien. Daarom heeft TikTok een enorme bibliotheek met liedjes en geluiden om je video’s naar een hoger niveau te tillen.

We hebben dus nu een aantal verschillende soorten video’s besproken: De ludieke, humoristische sketches, de tutorials of uitleg video’s, trending video’s en bijvoorbeeld bepaalde dansjes. Zo kun je een goede binnenkomer maken op TikTok en sneller groeien dan elk ander sociale media platform.

TikTok is het snelst groeiende platform voor content marketing

Zoals we nu weten is TikTok een erg goed platform om jouw bedrijf op sociale media te representeren. Het algoritme werkt op een manier dat interactie bovenaan de lijst staat. Hoe meer interactie, hoe meer TikTok je video pusht op de voorjoupagina.

TikTok groeit sneller dan ieder ander platform. Hierdoor is nu hét moment om over te stappen naar TikTok als grootste sociale media-account voor jouw bedrijf.

Tip: lees ook ons artikel over hoe je kunt adverteren op TikTok.

Wij zullen in het volgende artikel uitleg geven over het gebruik van influencers via TikTok om uw bereik nóg groter te maken!

De kracht van TikTok marketing - Onfluence (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6608

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.